Mesh-coil

Mesh-coil

En mesh-coil är en typ av coil (värmeelement) som används i vissa typer av e-cigaretter. Istället för en traditionell tråd som värms upp av ström och förångar e-vätskan, består en mesh-coil av en tunn platta med många små hål. E-vätskan tränger in i dessa små hål och förångas när plattan värms upp.

En fördel med mesh-coils är att de har en större yta jämfört med traditionella coils, vilket innebär att de kan producera mer ånga och bättre smak. Dessutom är mesh-coils mer hållbara och behöver inte bytas ut lika ofta som traditionella coils.

Yuoto är en tillverkare av e-cigaretter och vape-produkter som också använder sig av mesh-coils i vissa av sina produkter, såsom Bottle 600 serien. Genom att använda en mesh-coil i en Bottle 600 e-cigaretten, kan du njuta av en förbättrad smak och mer ånga med varje bloss.

Tillbaka till blogg